Fundacja

FUNDACJA IM. ANDRZEJA CUDZICHA

Nowa strona w przygotowaniu. Wspierają nas:

Projekt Pomostowy 2014

18 czerwca w SIEMACHA Spot (Kraków, Bonarka) odbył się Konkurs na Indywidualnoœć Wokalną organizowany przez Fundację im. Andrzeja Cudzicha.
Laureatką została Agnieszka Zięcik.
Jury w składzie: Anna Czuba-Chwajoł - Dyrektor Siemacha Spot BCC, Mikołaj Budniak - Prezes Zarządu Fundacji im. Andrzeja Cudzicha oraz Karolina Bartula i Karol Cudzich przyznało też dwa wyróżnienia dla Katarzyny Ignatowicz i Kuby Szwasta. Gratulujemy! Nagroda główna w postaci goœcinnego udziału w koncercie zespołu Amenband Reaktywacja (założonego przez Andrzeja Cudzicha) transmitowanym przez Polskie Radio oraz w nagraniu płyty zespołu została wręczona na oficjalnej gali Stowarzyszenia Siemacha 28 czerwca w restauracji DeSilva. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali także możliwoœć wzięcia udziału w planowanych przez Fundację warsztatach wokalnych w 2015 roku.


Fundacja im. Andrzeja Cudzicha we współpracy z Siemacha Spot Bonarka City Center w ramach Projektu Pomostowego 2014 ogłasza Konkurs na Indywidualność Wokalną. Konkurs realizowany jest na zasadach określonych w Regulaminie.


Dnia 7 paŸdziernika 2013 roku Ewa Cudzich-Wolińska aktem notarialnym ustanowiła "Fundację im. Andrzeja Cudzicha". Dnia 7 kwietnia Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie wpisał Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane Fundacji:

KRS: 0000505139
NIP: 6793099685
REGON: 123087537
Konto bankowe: PKO BP 88 1020 2892 0000 5502 0549 8623

Władze Fundacji:

Mikołaj Budniak - Prezes Zarządu
Katarzyna Cudzich-Budniak - Wiceprezes Zarządu
Marek Budniak - Wiceprezes Zarządu

Kontakt:

fundacja.andrzeja.cudzicha@gmail.com

Nasza misja:

Fundacja powstała w celu wspierania młodych talentów, a także popularyzowania kultury i sztuki, zwłaszcza zaś twórczości muzycznej. Ma ona stać się również pomnikiem upamiętniającym postać Andrzeja Cudzicha, znakomitego kontrabasisty, kompozytora i pedagoga, oraz wspaniałego człowieka. Poprzez działalność Fundacji pragniemy umożliwiać młodym artystom zaistnienie na profesjonalnych scenach, wyjazdy na zagraniczne stypendia, czy też - tworząc projekty pomostowe - ułatwiać im kontakty z muzykami wielkiego formatu. Naszym celem jest też promocja wartoœciowej kultury - wartościowej zarówno w formie, jak i przekazie.

STATUT


linia
ikah foto-webdesign-PR Weronika Gurdek